Emisioni “Në shtëpinë tonë” – Finoku në TCH

Kjo bimë e mrekullueshme është shumë e varfër në kalori ( rreth 31 kalori për 100 gr), yndyrëra porse shumë e pasur në fibra.