“ The Arch of Europe ” Berlin 2011

– 18 Prill 2011 në Berlin të Gjermanisë, organizata ndërkombëtare B.I.D ( Bussiness Initiative Directions) nderoi Anila Kalleshin me “ The Arch of Europe ” për cilësinë dhe ngritjen e prestigjit të biznesit” me motivacionin e njohjes së prestigjit, futjen eteknikave më të fundit, cilësinë dhe arritjet e shkëlqyera.

Certificate to Anila Kalleshi Center in recognition of outstanding commitment to Quality and Exellence which merits the International Quality The Arch of Europe 2011 in the realm of Customer Sadisfaction, Leadership, Innovation and Efficiency as established in the QC100 TQM model.