Molla e. BORËBARDHËS

Molla e Borebardhes
Molla qe shtriga i dha Borebardhes mendohet qe nuk ka qene e helmuar,thjesht ai ka qene intolerante ndaj Fruktozes e thene ndryshe ka vuajtur nga fruktozemia.
Fruktozemia eshte intolerance e lindur ndaj fruktozes,eshte semundje e rralle e cila vjen si pasoje e nje defekti ne zinxhirin enzimatik qe nuk lejon te metabolizohet fruktoza.
Ne shenjat qe paraqet personi qe vuan nga fruktozemia perfshihen:krizat hipoglicemike,konvulsione dhe gjendje kome e cila mendohet qe i ka ndodhur Borebardhes deri ne momentin qe ka ardhur princi.